De stadsplattegrond van Culemborg is tussen 1400 en 1900 praktisch gelijk gebleven.

Culemborg is ontstaan als een marktplaats voor de ontginningsdorpen om ons heen en heeft zich in de periode van 1300 tot 1400 ontwikkeld tot een driestad, waarvan alle drie de delen omsloten werden door grachten, wallen en muren. Deze stadsopbouw is uniek in Nederland en nog steeds duidelijk te zien op elke stadsplattegrond.

Ga met uw muis over het plaatje rechts en bekijk de stadsplattegrond die Jacob Perrenot heeft gemaakt.

De snelle ontwikkeling van de stad in deze periode werd mede veroorzaakt doordat de bewoners uit de ontginningsdorpen naar de stad verhuisden vanwege de wateroverlast in hun gebied.

Tot 1900 lag de stad nog knus tussen zijn grachten en speelde het leven zich daar in al zijn facetten af. Rond 1900 begon de stadsuitbreiding buiten de grachten en deze is gestaag doorgegaan tot op de dag van vandaag.

Het frappante is dat de ontginningsdorpjes, ooit verlaten door hun bewoners nu weer liggen binnen het stedelijk gebied. Aan de hand van dia’s van de heren De Heus en Van Blokland zal Yvonne Jakobs ingaan over wat er nu, na 7 eeuwen, nog allemaal is te zien over 7 eeuwen stad.