boek wilhelmusOnder aan dit artikel vindt u een video waar u kunt horen en zien hoe Voet-leden het Wilhelmus zingen. Op het orgel professioneel begeleid door ons kersverse bestuurslid Ben Holtkamp. Dat is na een enthousiaste lezing door Cor Visser en zijn echtgenote Akki, waarin zij uitlegden hoe de verschillende coupletten van ons volkslied betekenen en zich tot elkaar verhouden. Een gedrukte versie van het Wilhelmus vindt u hier. Een samenvatting van de lezing vindt u hier.

Zo’n 450 jaar geleden werd de basis gelegd voor een vrij en onafhankelijk Nederland. Door allerlei verwikkelingen was de politieke, sociale en godsdienstige situatie dusdanig geëscaleerd, dat men onder leiding van Willem van Oranje in opstand kwam tegen het Spaanse gezag.

Aanvankelijk leek die opstand een succes, maar al gauw keerde het tij en begon een Spaanse bezettingsmacht onder de hertog van Alva de Nederlanden te terroriseren.

Willem van Oranje trok zich berooid terug op het ouderlijk slot de Dillenburg aan de Lahn. Zo rond het jaar 1570 schreef een vertrouweling van Oranje het Wilhelmus, een geuzenlied van 15 coupletten, dat bedoeld was om het volk van de Nederlanden een hart onder de riem te steken. Het verdedigt Oranje tegen beschuldigingen, geeft hoop op de toekomst en prijst Oranjes kwaliteiten als mens en leider van de opstand.

Als neerlandicus besteedt Cees Visser met name aandacht aan de inhoud en de structuur van de tekst. Daaruit zal blijken dat deze gedateerde tekst nog alles in zich heeft om als volkslied in de 21ste eeuw te functioneren. Daarnaast is er aandacht voor de melodie en de geschiedenis van de eerste helft van de 16de eeuw. Ook wordt het verschijnsel 'volkslied' even onder de loep genomen en de plaats die het Wilhelmus daarbij inneemt.

Akki Visser verzorgt bij het geheel een kleurrijke PowerPoint presentatie.

Deze lezing hoopt bij te dragen aan het inzicht dat het Wilhelmus een uniek volkslied is, dat de Nederlanders zouden moeten koesteren. Het draagt immers waarden uit die de Nederlandse samenleving verheffen. Waarden die blijkens een recent onderzoek van de universiteit van Groningen nog steeds breed door de Nederlandse bevolking gedragen worden.

In de pauze is er gelegenheid om een kleine tentoonstelling van bijzondere Wilhelmusuitgaven uit de verzameling van Cees Visser te bekijken.

De lezing wordt gehoudem in de Evangelisch Lutherse kerk aan de Achterstraat 2 te Culemborg. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.

intro

intro

intro