Artikelindex

DE ACTIVITEITEN VAN DE AMSTERDAMSE CENTRALE RECHERCHE

Ook de Amsterdamse recherche heeft vanaf ongeveer medio 1924 tot in de tweede helft van 1926 een belangrijke rol gespeeld bij het onderzoek naar de daders van de Culemborgse roofmoord. Het ging daarbij om twee los van elkaar staande en op verschillende vermeende daders gerichte onderzoeken. Het eerste onderzoek, dat in juli 1924 op een informele basis was begonnen, resulteerde in april 1925 in de arrestatie van de Culemborger Klaas van Wiggen jr., een neef van de vermoorde Van Wiggens. Het tweede onderzoek begon omstreeks januari 1926 en richtte zich op twee, niet in Culemborg wonende verdachten, Jan Vroege en Claas Sweeris. Deze mannen werden medio april 1926 gearresteerd en in 1927-'28 berecht. Ik zal de gang van zaken in beide onderzoeken in chronologische volgorde belichten.