De lezing van 13 april is gewijzigd.

Neem uw agenda ter hand, want hieronder staat in een tabelletje wanneer uw genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden iets organiseert dat de moeite waard is.

16 januari 2010Excursie naar Utrecht ( Sonnenborgh )
26 januari 2010Rondleiding speciaal voor leden van Voet door de tentoonstelling over Vermeer in het Museum Elisabeth Weeshuis door de directeur Nicole Spaans.
16 februari 2010Jaarvergadering, gevolgd door lezing over Dorestad door archeoloog Jan van Doesburg.
18 maart 2010Geannuleerd: Lezing over "Het kwade exempel van Gelre". In plaats daarvan een lezing over de berging van de Kursk door Cor den Boer.
13 april 2010Lezing over de evacuatie van Culemborgers naar Beusichem op 14 mei 1940 door onze oud-voorzitter prof. Otto de Jong.
29 mei 2010Dagexcursie naar Ravenstein.
12 juni 2010Historische Fietstocht (de 5-de, dus een lustrum)
11 september 2010Programma Open Monumentendag
18 september 2010Excursie naar Gorinchem
14 oktober 2010Lezing van Dr. Aart Bijl over 'De tijd van de stoombootdiensten'
16 november 2010Lezing van Dr. J. van Doesburg over nieuwe inzichten na omvangrijke opgravingen in Rijswijk (Gld).