Voor het historisch genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden brachten de jaren 1991 en 1992 een vernieuwing in bestuur en activiteit. Een nieuwe voorzitter, prof. dr. O.J. de Jong, trad aan en ook het afscheid van mw. Dresselhuys-Schoutendorp betekende het einde van een tijdperk. In 1991 en 1992 kwamen er wederom 'Voet-noten' uit en groeide het ledental. Een najaarswandeling, een zomerse busexcursie en zelfs een driedaagse reis maakten de rol van activiteiten vol. Voet kwam in 1992 onder stoom.

LEZINGEN

In 1991 volgde het programma nog nagenoeg het oude patroon van vier lezingen en een excursie in de regio;

Op dinsdag 5 februari hield archeologe Jacqueline Hoevenberg een lezing over de opgravingen naar het kasteel van Culemborg, die verrassende inzichten over de hoofdburcht opleverde. Na de jaarvergadering op 27 maart, vertelde de heer J.J. Nout over de geschiedenis van de dorpen Beusichem en Zoelmond. Op 17 oktober hield mw. F. Schijven-Wouw uit Tiel onder de titel 'Van kwikzilver tot kwakzalver' een boeiende en matig bezochte lezing. De tweede najaarslezing tenslotte werd op 7 november verzorgd door de heer R. Dell'Aira, die de geschiedenis van kasteel Waardenburg van 1285 tot heden belichtte. De opkomst voor deze lezing was bijzonder groot.

De eerste lezing in 1992 werd op 18 februari verzorgd door mw. M. Witteveen-Jansen. Zij sprak niet over 'Maarten van Rossum, een Gelders veldheer', maar nam de leden met tal van dia's mee op een bouw-historische tocht door het geschiedenis van Zaltbommel.

Onze voorzitter prof. dr. Otto J. de Jong baseerde zich voor zijn lezing 'Met dokter Hocke naar en in Culemborg', gehouden na de jaarvergadering op 31 maart, op twee lezingen die dokter Jacob Hocke Hoogenboom (1861-1952), in 1943 voor Voet en in 1951 voor collegae-medici uitsprak. Met beide lezingen als bron gaf hij de leden een beeld van de kennis van een arts rond de eeuwwisseling, en van de medische praktijk in een kleine stad als Culemborg vóór de Tweede Wereldoorlog.

De lezingencyclus werd in 1992 afgerond met een tweetal lezingen in het najaar. Ons bestuurslid drs. A.J. Blommers verzorgde op dinsdag 15 september in de Burgerzaal van het stadhuis een lezing met dia's, getiteld 'Culemborg-Waldeck. Een oude relatie opnieuw verkend'. Na eerst de Waldeckse graven Philips Theodoor, Hendrik Wolraad en Georg Frederik, die van 1639 tot 1692 over Culemborg regeerden, in perspectief geplaatst te hebben, voerde hij de leden langs de Waldeckse steden Korbach, Arolsen, Waldeck en Bad Wildungen.

De laatste lezing vond plaats op 17 november. De heer K. Booden uit Geldermalsen vertelde over het ontstaan en de ontwikkeling van het schrift.

EXCURSIES

Voet organiseerde in beide jaren een drietal excursies. Op zaterdag 16 november 1991 gingen de leden nog met eigen vervoer op pad naar de kerk van Kerkwijk en de pas gerestaureerde twaalfde eeuwse romaanse kerk van Tuil. Architect W.A. Mazzola leidde de leden rond. Door de dichte mist kon niet iedereen de rit aanvaarden.

Voor 1992 werd daarom besloten tot een zowerexcursie, dit maal van een hele dag en met een bus. Op deze 'excursie in eigen streek' leerden de leden, van onze deskundige gids, de heer H. Harten, veel over het onstaan van het landschap en de geschiedenis van de streek, met zijn kerken, kastelen en kloosters

Op zaterdag 2 oktober werd voor het eerst in de herfst een stadswandeling gemaakt. In de regen helaas. Voor zo'n 42 leden werd het evenwel een boeiende rondleiding, doordat de heren De Jong en Krommenhoek in twee uur tijd hun kennis over dit stadsdeel met veel wetenswaardigheden konden verrijken.

Een unieke tocht was ook de driedaagse busreis naar Waldeck. Een gezelschap van 46 personen bracht van 23 t/m 25 oktober een tegenbezoek voor het bezoek dat de Waldeckische Geschichtsverein in juli 1989 aan Culemborg had gebracht. Dat paste nu des te beter omdat 1992 het 300-ste sterfjaar van graaf Georg Friedrich van Waldeck, Pyrmont en Culemborg was.

Niet alleen kregen de deelnemers vele historische plekjes te zien, bovenal werden tijdens de reis waardevolle persoonlijke contacten gelegd, ook omdat de meeste deelnemers in Bad Wildungen bij particulieren thuis logeerden. De heer Veerman hield op de ons door de zustervereniging in Bad Wildungen aangeboden avond een boeiende lezing over Georg Friedrich, waarin hij de mens achter de daden en documenten probeerde te schetsen.

Een tweede hoogtepunt bracht het bezoek aan slot Arolsen waar ons gezelschap door vorst Wittekind persoonlijk werd ontvangen. Hem werden een fraaie tekening van Stadhuis en Markt, gemaakt door J. Kraaijpoel, en een fles Zuidafrikaanse 'Culemborg'-wijn aangeboden. De leiding van de excursie lag in handen van het bestuurslid Bert Blommers, die de reis veelal ter plaatse tot in detail had voorbereid.

stoom-1.jpg

BESTUUR

In 1991 kwam er een flinke wijziging in het bestuur. Behalve de heer J.H. Ekering, die Voet vanaf zijn aantreden als voorzitter in 1979 nieuwe impulsen had weten te geven, traden ook mw. J. van Dijk, die een tiental jaren nijver en trouw de penningen beheerde, en de heer A. Alink, als bestuurslid terug. Als nieuwe voorzitter werd gekozen prof. dr. Otto J. de Jong, een geboren Kuilenburger, sinds kort na de oprichting lid, en dus bijna een stukje vleesgeworden geschiedenis van ons genootschap. Als nieuwe bestuursleden traden verder aan de heer P. Krommenhoek, als penningmeester, en mw. R. Oreel-van Dooyeweert.

In 1992 legde mw. Dresselhuys-Schoutendorp het secretariaat neer dat zij 26 jaar had vervuld.

Als blijk van waardering voor het vele werk dat zij in de loop der jaren voor 'Voet' verrichtte, bood de voozitter haar een tinnen kan en een tinnen lepel met inscriptie aan. 'Door uw inzet vooral bestaat het genootschap nog steeds. Toen u aantrad in 1966 zat Voet immers in een diep dal. U heeft de club draaiende gehouden, doordat u lezingen organiseerde', aldus de heer De Jong. Mw. Oreel nam het secretariaat van haar over. Als nieuw bestuurslid werd gekozen de heer C. Heij. Het aftredend bestuurslid de heer A.J. Blommers werd herkozen.

stoom-3.jpgHet bestuur oordeelde het juist twee leden met grote verdiensten het erelidmaatschap aan te bieden, nl. aan mw. W. Dresselhuys-Schoutendorp en de heer P.J.W. Beltjes, mede-oprichter van 'Voet' en tussen 1949 en 1956 zijn voorzitter. Dat gebeurde op de vergadering van 15 september op het Stadhuis. Mw. Dresselhuys mocht bij die gelegenheid bovendien uit handen van de burgemeester de eremedaille in zilver, behorende bij de Orde van Oranje Nassau, ontvangen.

GROEIEND LEDENTAL

Het ledental ontwikkelde zich in 1991 en 1992 voorspoedig. Werd 1990 besloten met een ledental van 252, ultimo '91 lieten zich 270 leden noteren. Eind 1992 was dit opgelopen tot 290.

Een droevige noot was het plotseling overlijden van ons lid de heer Frits de Wit (74) op 28 maart 1992. De heer De Wit was tot 1988 bestuurslid van de Vrienden. De laatste vier jaar van zijn leven was hij veel op het gemeente-archief te vinden. Hij maakte er een gigantische hoeveelheid klappers, van door genealogen veel gebruikte bronnen. Een secuur werk, waar de heer De Wit terecht trots op was, en waarvan het publiek nog steeds veel profijt trekt. De helpende hand van deze belangstellende man zullen stamboomnavorsers die het archief bezoeken, voortaan echter moeten missen.

In december 1991 kregen de leden het lustrumnummer, ofwel de gebundelde uitgave van de nummers 5/6 van de Voet-noten, 72 pagina's dik, gevuld met dertien artikelen. Dit feestelijke nummer, waarvoor de leden Cees Heij, Kees van Hattem en de redacteur de nieuwe artikelen leverden, werd op 17 december op de burgemeesterskamer van het Stadhuis tesamen met het lidmaatschap aangeboden aan mw. W.H.J. Bloemendaal-Lindhout. In 1992 verscheen slechts één Voet-noot, nummer 7, in oktober. De bestuursleden Heij en Van de Velde zorgden dit maal voor de produktie. Zij werden aan de redactie toegevoegd. De drie artikelen werden geschreven door Otto J. de Jong en Cees Heij.

Voet kwam in 1992, 55 jaar oud alweer, onder stoom. Met nieuwe bestuursleden en nieuwe activiteiten. Was de excursie naar Waldeck een bijzonder project dat werd aangepakt, voor Voet brengt 1993 een nieuwe uitdaging. Culemborg heeft dan namelijk 675 jaar stadsrecht. Ons genootschap haakt daar op in met het organiseren van twee evenementen: een culturele middag rond 'Het eigene van Culemborg' op zaterdag 10 juli en een studiedag 'Rondom de Culenburg', die in 1994 tot een publicatie moet leiden, over Culemborg in de periode vóór de stadsrechtverlening, op zaterdag 27 november. Kwam Voet in 1992 onder stoom, met uw aller steun komt in 1993 de trein op gang en houden we daarna de vaart er in.