Eén van de dode punten, waar een genealoog in zijn onderzoek tegenaan loopt, is dat in een bepaalde plaats of gebied de gezochte familienaam wel voorkomt, maar dat om onverklaarbare redenen huwelijken of dopen niet worden gevonden.

Lezing door ir R.A.J. Dix

De heer Dix is een aantal jaren voorzitter van de NGV geweest.

Aan de hand van een reeks voorbeelden uit verschillende regio?s binnen Nederland en net over de grens zal de spreker laten zien dat, vaker dan men denkt, de familienaam in vrouwelijke lijn is doorgegeven. Het meest extreme voorbeeld doet zich voor in zowel zijn eigen kwartierstaat als die van zijn vrouw, waar een familienaam drie generaties in vrouwelijke lijn is doorgegeven. Het verschijnsel strekt zich uit over een lange periode, 16e- 18e eeuw, daarna verdwijnt het. Reden genoeg om in de slotbeschouwing in te gaan op de achtergronden van dit verschijnsel en de betekenis voor de genealogiebeoefening.