Buys Ballot

Buys Ballot, Krecke en Jansen, twee wetenschappers en een Marine officier, zij waren het die in 1853 de toenmalige minister van Binnenlandse zaken, Thorbecke, van het belang van de weerkunde voor Nederland wisten te overtuigen.

Lezing door H.G. Theiszen

Zij deden dit ondermeer aan de hand van weerkundige scheepsjournalen waaruit bleek dat met een verbeterde kennis over wind en zeestromingen de reis naar Java met enkele dagen was te bekorten. En dat scheelde een hoop geld.

Dit leverde een subsidie van 5000 gulden op en de toezegging dat een aanvraag voor erkenning als rijksinstituut welwillend in overweging zou worden genomen. Op 13 januari 1854, bij Koninklijk Besluit, was het K.N.M.I een feit.

Nu, in 2009, wordt het tijd om in vogelvlucht terug te blikken op die ruim 150 jaren om te zien hoe zich in de loop van de tijd de kennis van de weersverschijnselen steeds verder heeft ontwikkeld en hoe het K.N.M.I. een steeds belangrijkere plaats is gaan innemen in de maatschappelijke en economische ontwikkelingen van ons land.

Niet in de laatste plaats door het alsmaar belangrijker wordende onderzoek naar de effecten van klimaat veranderingen. Het weer en het klimaat, daar hebben we allemaal, boeren, burgers en buitenlui, elke dag opnieuw mee te te maken.