De Raadplaat uit Voetnoot 7

Wie helpt ons aan informatie over dit raadselachtige plekje van de 'grote Europese stad Culemborg'??

Deze vraag staat open sinds 1992....

Raad eens waar dit is

De Raadplaat geraden??

In het vorige nummer (7) van de 'Voetnoten' namen wij een door de schilder Willem Koekoek gemaakt stadsgezicht van Culemborg op. Onduidelijk was echter waar de schilder zijn schildersezel had neergezet, kortom: welke straat was afgebeeld.

Op deze 'raadplaat' kregen wij via de bestuursleden Cees Heij en Otto de Jong een viertal reacties binnen.

De heer J. Brenkman opperde de gedachte dat het hier ging om een doorkijkje in de Kleine Kerkstraat richting de Markt.

De reacties van notaris H.G. Verhoeks en de heren Nico Levenland en Bep van Gasteren, beiden uit de Zandstraat, wijzen ons echter in de richting van de Jodenkerkstraat.

Mocht het laatste juist zijn, dan moet de Jodenkerkstraat er in de vorige eeuw heel wat aardiger hebben uitgezien. Veel van de oude panden zijn nadien door nieuwbouw vervangen. Overigens doet men er goed aan te bedenken een schilder als Koekoek niet strikt realistisch schilderden. Hij schilderde met fantasie. Bedacht er wat bij, wanneer dat het geheel mooier maakte. Hebben de drie heren het met hun gedachte bij het juiste eind, dan nog hoeft het schilderij dus geen waarheidsgetrouwe afbeelding van de Jodenkerkstraat te zijn.