Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Emerentianalezing “Het huis van Thorbecke” en nieuwjaarsborrel

De Emerentianalezing op zaterdagmiddag 20 januari 2024 wordt verzorgd door Arnout van Cruyningen. Hij vertelt over de geschiedenis van de parlementaire democratie van Nederland.

 

Emerentiana was een zoogzuster van Sint Agnes, die reeds op dertienjarige leeftijd de marteldood onderging omwille van haar geloof in Christus († ca 304, op 23 januari). Emerentiana was geloofsleerling. Voor haar stond vast dat haar stiefzusje Saint’Agnese, Agnes, een ware heilige was. Twee dagen na de dood van Agnes ging zij naar haar graf om er te bidden. Zo werd ze aangetroffen door christenvervolgers. De woede van het volk richtte zich tegen haar. Ze pakten haar op en stenigden haar tot de dood er op volgde (zie afbeelding mét steen). Aldus de legende. Er is verder weinig te vinden over deze tot heilig verklaarde. Op de lijst van heiligen wordt ze dan ook niet genoemd. Wel staat er in Venhuizen (NH) een naar haar genoemd kerkje en ook in Malmedy, in de Belgische Oostkantons, staat een kapel die haar naam draagt. En natuurlijk in Culemborg. Daar komt ze in ’t zicht vanwege het feit dat de Proost Jan van Buren op 23 januari 1428, op de naamdag van de heilige Emerentiana, in stukken werd gehakt door de fameuze Culemborgse “viswijven”, maar die link is pas heel veel later gelegd. In navolging daarvan wordt nu jaarlijks de Emerentianalezing gehouden rond die datum.

De Emerentianalezing van 20 januari heeft niet direct vandoen met de heilige Emerentiana, maar laat wel zien hoe de wereldlijke macht zich ontwikkeld heeft de afgelopen eeuwen.

In de lezing ‘Het Huis van Thorbecke’ schetst historicus Arnout van Cruyningen de groei van het parlementaire stelsel in Nederland. Zijn boek over de geschiedenis van de parlementaire democratie verschijnt eind 2023.  In zijn boek en in deze lezing ligt de nadruk op ontwikkelingen sinds de (bekende) grondwetsherziening van 1848, 175 jaar geleden. Het verhaal begint echter (veel) eerder, want in 1848 werd niet iets geheel nieuws gepresenteerd maar voortgebouwd op wat al was ontstaan en neergelegd in vroeger tijden. Enkele beslissende momenten en kleurrijke figuren uit de parlementaire geschiedenis zullen in woord en beeld de revue passeren. Daarbij is ook zeker aandacht voor gebeurtenissen en personen die een connectie hebben met de historie van Culemborg.

 

Arnout van Cruyningen (1960) studeerde Geschiedenis aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, met Algemene en Vaderlandse Geschiedenis der Nieuwere Tijden (1500-1900) als hoofdvak en Staats- en bestuursrecht als bijvak. Arnout van Cruyningen is gespecialiseerd in dynastieke en staatkundige geschiedenis en heeft onder meer diverse boeken over het Huis Oranje-Nassau en de Nederlandse geschiedenis gepubliceerd.

Meer informatie over zijn nieuwste boek “Het Huis van Thorbecke” met als ondertitel “De geschiedenis van de parlementaire democratie” is hier te vinden.

Nieuwjaarsborrel
Na de lezing is er de gebruikelijke nieuwjaarsborrel waarbij het eerste drankje aangeboden wordt door het genootschap.

Praktisch
Dit alles vindt op zaterdagmiddag 20 januari 2024 plaats in de Fransche School, vanaf 15.00 uur.
De zaal is open vanaf 14.30 uur.

Let op: in de Fransche School kan niet meer met contant geld betaald worden.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden.