Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Emerentianalezing en nieuwjaarsborrel

De Emerentianalezing op zaterdag 21 januari 2023 wordt verzorgd door Martin Berendse en Paul Brood. Zij vertellen hoe Nederland zichzelf (met allerlei ministaatjes als Culemborg) bijeen heeft geraapt.

Emerentiana was een zoogzuster van Sint Agnes, die reeds op dertienjarige leeftijd de marteldood onderging omwille van haar geloof in Christus († ca 304, op 23 januari). Emerentiana was geloofsleerling. Voor haar stond vast dat haar stiefzusje Saint’Agnese, Agnes, een ware heilige was. Twee dagen na de dood van Agnes ging zij naar haar graf om er te bidden. Zo werd ze aangetroffen door christenvervolgers. De woede van het volk richtte zich tegen haar. Ze pakten haar op en stenigden haar tot de dood er op volgde (zie afbeelding mét steen). Aldus de legende.
Er is verder weinig te vinden over deze tot heilig verklaarde. Op de lijst van heiligen wordt ze dan ook niet genoemd. Wel staat er in Venhuizen (NH) een naar haar genoemd kerkje en ook in Malmedy, in de Belgische Oostkantons, staat een kapel die haar naam draagt. En natuurlijk in Culemborg. Daar komt ze in ’t zicht vanwege het feit dat de Proost Jan van Buren in op 23 januari 1428, op de naamdag van de heilige Emerentiana, in stukken werd gehakt door de fameuze Culemborgse “viswijven”.
Maar die link is pas heel veel later gelegd. En in navolging daarvan wordt nu jaarlijks de Emerentianalezing gehouden.

De Emerentianalezing van 21 januari heeft niet direct vandoen met de heilige Emerentiana, maar wel met Culemborg. En om met de woorden van onze oud-voorzitter te spreken: “Alles heeft te maken met Culemborg en gezien de geschiedenis ook met Emerentina”.

 

De lezing gaat over het ontstaan van Nederland, gelardeerd met mooie kaarten en wordt gegeven door Martin Berendse en Paul Brood. Meer informatie over beide sprekers en de inhoud van hun lezing kunt u hier vinden.

 

 

 

 

 

Na de lezing is er de gebruikelijke Nieuwjaarsborrel.

Dit alles vindt op zaterdag 21 januari 2023 plaats in de Fransche School, vanaf 15.00 uur.
De zaal is open vanaf 14.30 uur.

Let op: in de Fransche School kan niet meer met contant geld betaald worden.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden.