Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

‘Toen dokters nog doctores waren’

Expositie in ‘De Vierheemskinderen’ tot en met 31 oktober en wandeling door de stad.

Wie weet er nog hoe de geneeskundige verzorging van de Culemborgse ingezetenen er in het verleden uitzag? En wie daar indertijd verantwoordelijk voor waren? Veel mensen kennen de Heinsiusstraat, de Jan van Riebeeckstraat en de Hockesingel, maar wie weet dat dit drie Culemborgse namen zijn die horen tot de grote reeks artsen die werkzaam waren in en buiten de stad?

Alies Derwig onderzocht en verzamelde een grote hoeveelheid informatie over de gezondheidszorg in Culemborg van 1650 tot 1950. In ‘De Vierheemskinderen maakte Alies daar een expositie van. U zult kennismaken met de chirurgijns, heelmeesters, ‘medicinae doctores’ en ziekenhuizen die zich inzetten om de Culemborgers te genezen van hun kwalen. Een aantal van hen genoot zelfs grote bekendheid in en buiten Nederland. Deze dokters ontplooiden belangrijke activiteiten en verzorgden publicaties die bijgedragen hebben aan de geneeskunde. Naast het wel en wie van de geneeskundigen zijn op de expositie ook enkele heel bijzondere objecten te zien.

U bent van harte welkom in ‘De Vierheemskinderen’, Herenstraat 32 te Culemborg.

Openingstijden: elke week van vrijdag t/m zondag van 13-17 uur, vanaf Open Monumentendag (10 september) tot en met zondag 31 oktober 2022.

Een bezoek op afspraak is ook mogelijk. Neem daarvoor contact op met Alies Derwig: 4heemsk5@kpnmail.nl

Alies Derwig ontwikkelde ook een wandeling langs de plaatsen waar dokters en doctores in Culemborg hebben gewoond en gepraktiseerd. De wandeling kunt u hier downloaden. U kunt ook een wandeling mét gids boeken, neem daarvoor contact op met Alies: 4heemsk5@kpnmail.nl

PS: Een van die Culemborgse dokters, Jacob Hocke Hoogenboom, hield in februari 1943 een lezing voor Voet. Daarin haalde hij herinneringen op aan het Culemborg van rond de eeuwwisseling. Die bespiegelingen kunt u hier nalezen.