Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

24 3 22 Lezing ‘Tussen Meuk en Monumenten’ (verplaatst van 23 11 21)

Na de tweede wereldoorlog is de binnenstad van Culemborg drastisch veranderd. Nadat begin jaren zeventig de grote kaalslag had plaatsgevonden, de grote doorbraak over het Hof en ’t Jach was gerealiseerd, en de nieuwe sociale woningbouw in de oude stad op gang was gekomen (zie de nieuwe Voetnoot nr. 72), groeide ook de belangstelling voor de vele in erbarmelijke staat verkerende monumenten.

Deze lezing bespreekt de overgang van ‘die ouwe meuk moet worden opgeruimd’ naar ‘hoe behouden we zoveel mogelijk historische waarden’. Dit is een nieuwe fase waarin Culemborg haar hart verder verjongde, namelijk de periode waarin een monumentenbeleid werd ontwikkeld. Dit leidde tot vele restauraties van monumentale panden in de periode 1970 -1980. Rond 1990 was die tijd alweer voorbij.

In deze lezing wordt deze periode besproken tegen de achtergrond van de algemene geschiedenis van de monumentenzorg: de discussies die plaatsvonden over restauratiebeginselen, de dilemma’s waar men voor stond, en de keuzen die werden gemaakt. Een stukje architectuurgeschiedenis dient als referentiekader om het ontwaakte Culemborgse monumentenbeleid en de vele restauraties te kunnen begrijpen en beoordelen.

Pieter Glasbergen was van 1976-1988 wethouder in Culemborg. De laatste tien jaar daarvan was hij verantwoordelijk voor de stadsontwikkeling.

De lezing vindt plaats op 23 november in Theater de Fransche School.
Start 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur
Gratis entree inclusief koffie of thee. Er wordt koffie en thee geserveerd voor de aanvang. Tijdens de pauze en na de lezing is de bar open.

CORONA informatie

Bij de Fransche School gelden strikte regels rond het Coronatoegangsbewijs voor entree van het theater.
Bij binnenkomst wordt gecheckt op QR-code gekoppeld aan uw identiteitsbewijs.
Deze QR-code kunt u verkrijgen via de CoronaCheck-app of de papieren versie via CoronaCheck.nl. inloggen met DigiD.
Andere bewijzen van vaccinatie worden niet geaccepteerd.
Graag op tijd aanwezig, omdat het checken tijd in beslag neemt.