Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Dinsdagavond 14 september om 19.30 was de Algemene Ledenvergadering van Voet van Oudheusden. Live dit keer! Bij de uitnodiging heeft het bestuur alle stukken digitaal beschikbaar meegestuurd.
Tijdens de Algemene ledenvergadering vertelt Hans Saan, de voorzitter, om de stukken heen wat er allemaal gebeurd is. Bijvoorbeeld schetst hij het proces van alle betrokken vrijwilligers die zich inzetten om de Voetnoten rond te brengen. En spreekt hij over de twee websites die steeds beter doorontwikkeld worden: een met Verenigingsinformatie en een portaal met inhoudelijke historische informatie. En ook vertelt Hans over de digitale en papieren Voetnoten. Hij nam ook het verslag van secretaris Ben Holtkamp door: veel niet doorgegaan, toch nog veel gedaan achter de schermen.
Peter Otten, de penningmeester, heeft een financieel verslag geschreven, waarin de begroting wat hoger was dan de realisering, wat natuurlijk zijn oorzaak vindt in dat er weinig door kon gaan in coronatijd. Er kwamen geen vragen over. Ook de kascommissie (Dick Kruijd en Piet vd Drift) spreekt zijn waardering uit over de perfecte organisatie van Peter (en zijn goede koffie gecombineerd met duidelijke uitleg na pittige vragen). De conclusie is dat de Vereniging een goed financieel jaar achter de rug heeft en aan het bestuur en de penningmeester wordt met gejuich en geklap decharge verleend.
Het beleidsplan en de begroting voor 2021 zijn opgesteld, deels om aan de ANBI verplichting tegemoet te komen, maar zeker ook om de Voetgenoten te schetsen wat de plannen zijn die dit jaar op stapel stonden en staan.
In het bestuur blijven Peter Otten en Michiel Bugter lid daar ze met applaus zijn herkozen.

Suzanne Beek