Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

05 10 2021 De man die op Thorbecke moest passen
Bert Koene

Het gebeurt dat je als bestuur van een Historisch Genootschap een aanbod krijgt voor een lezing. Zomaar. De auteur van het boek De man die op Thorbecke moest passen, Bert Koene, vond relatie met Culemborg en wil graag komen vertellen over de wetenswaardigheden van de persoon Jan Nedermeijer van Rosenthal, een heer van stand, opgegroeid in Culemborg. Zijn moeder stamde uit het voorbeeldige Culemborgse regentengeslacht Bosch, zijn vader was een aangewaaide Pruisische edelman die als fraudeur werd ontmaskerd en de stad moest ontvluchten. Hun huwelijksruzies werden tot in landelijke dagbladen uitgevochten. Nedermeijer van Rosenthal werd later wethouder in Arnhem en was in 1849 medeformateur van het eerste kabinet Thorbecke. Daarin werd hij zelf minister van Justitie. Hij ijverde voor de afschaffing van de slavernij en was een fanatiek vrijmetselaar. Een interessante hoofdpersoon beschreven door een (zelfbenoemd) amateur historicus. Ondertussen heeft Koene (gepensioneerd fysicus) al de nodige historische boeken op zijn naam staan.

 

Een leesgroep.

Voet organiseert een Leesgroep om het boek te bespreken en wel in het Weeshuis op de maandagavonden 13 en 27 september 2021 van 19.30 – 21.30 uur.
Op 5 oktober, ’s middags voor de lezing van 15-17 uur, is er de mogelijkheid om dhr. Koene persoonlijk te ontmoeten in het Weeshuis en om met hem van gedachten te wisselen.
Doet u mee? Stuur even een mailtje naar: aanmelden@voetvanoudheusden.nl

Het boek: De man die op Thorbecke moest passen
Politicus, vrijmetselaar en slavenvriend Jan Nedermeijer van Rosenthal,
1792-1857
Het jaartal 1848 staat symbool voor de overgang van conservatisme en standenmaatschappij naar liberalisme en democratie. De strijd speelde zich ook af binnen harten en hoofden. Dat gold zeker voor jonkheer Jan Nedermeijer van Rosenthal, een standsbewuste aristocraat met verlichte ideeën. Al in 1816 pleitte hij voor afschaffing van de slavernij.

Van Rosenthal was een uitstekend Kamerlid. In 1849 werd hij om zijn matigende invloed gevraagd als medeformateur van het eerste kabinet-Thorbecke. Zelf werd hij minister van Justitie. Maar Thorbecke liet zich niet temmen en zelf was Van Rosenthal te weinig doortastend. Nadat hij zijn ontslag had ingediend als minister schitterde hij in de internationale vrijmetselarij.

Prijs 24,99
ISBN 9789463725262; uitgave Amsterdam University Press/Walburgs Pers
Te koop via boekhandel Tomey