Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

15 10 2021 Excursie Zutphen

Voor dit najaar staat er een Excursie gepland en wel naar de Hanzestad Zutphen. Altijd een mooie stad, maar nu mogelijk met een bijzondere ervaring omdat Zutphen dit jaar, 2021, heeft gemaakt tot het jaar van de sociale geschiedenis. David Evekink stierf dit jaar 150 jaar geleden. Hij was de aanstichter van de bouw van zo’n kleine 275 sociale huur woningen. Hier kunt u vast nader met hem kennismaken.
Dit gegeven heeft men aangegrepen om meer aandacht te besteden aan de sociale geschiedenis in de 19e eeuw in Zutphen Er worden verschillende activiteiten aangeboden: een tentoonstelling en bijvoorbeeld een stadswandeling.
Wanneer we op excursie gaan zullen we zeker ook insteken op dit aanbod. Daarnaast is er veel te zien in deze oude historische stad. Gegevens over de reis en het dagprogramma volgen later.